Pianoet "klædes af", hvilket Kaj og Ove sørger for.