Så tager Hanne lige 2. tenorerne med..
Opstillingen af koret er: 2. tenor ud til venstre. Derefter 1. tenor. Ved siden af dem sidder 2. bas og yderst til højre sidder 1. basserne.... dette set fra dirigenten af.