Vi er på tur. Her Kirkebø, ved den gamle kongsgård og katedral.