Der var bestilt frokost på det lille hotel i Gjegv