Vi besøgte en laksefabrik i Gøta, formidlet af Thors kusine, som er kvalitetschef på virksomheden.