Så var vi kommet til kirken i Weisenohe, hvor vi fik fortalt kirkens historie....