Tak til Nikolaus Pöhlmann for hans store indsats i forbindelse med dette arrangement.