Hun fik stående applaus og måtte give ekstranummer.