Helle sørgede for at holde styr på Mandskoret og på fællessangene.