Mandskoret Sønderborgs Persondatapolitik

 

Persondatapolitik for
Mandskoret Sønderborg


Formand Carsten Hauerberg
Eisingsvej 12
6400 Sønderborg
Telefon 20 18 68 72
hauerberg@bbsyd.dk

CVR nr. 3281250326.05.2018

 

På lige fod med alle andre har Mandskoret også været nødsaget til at fastlægge en persondatapolitik omkring de personoplysninger vores medlemmer afgiver ved indmeldelse I koret.

Vi skal I den forbindelse oplyse dig om følgende:

 

Dataansvarlig for oplysningerne:

Det vil altid være foreningens formand, der er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som du har afgivet ved sin indmeldelse i foreningen. Dine data opbevares hos formand,  sekretær og kasserer. Disse er bekendte med databeskyttelsesreglerne.

 

Afgivne personoplysninger:
Ved indmeldelse i Mandskoret Sønderborg opbevares følgende personoplysninger:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdag
 • Dato for indmeldelse

Du skal ikke oplyse dit cpr-nummer

 

Formålet med oplysningerne:

Navn og adresse er nødvendig for at vi kan identificere og lokalisere dig

Mailadressen er nødvendig for at du kan få de nødvendige oplysninger, referater og opkrævninger fra koret og altid være ajour omkring eventuelle nye sange m.v. til næste øveaften.

Dit telefonnummer er i tilfælde af, at vi skal i hurtig kontakt med dig i tilfælde af aflysninger, ændringer og lignende. Endvidere praktisk under rejser med koret. Ved runde fødselsdage modtager du en hilsen fra koret.

Datoen for din indmeldelse bruges internt for at kunne tildele dig de årsnåle som opnås efter forskellige ancienniteter i koret

 

Hvor får vi oplysningerne fra:

Oplysningerne modtager vi fra dig selv i forbindelse med din indmeldelse. Vi indhenter eller registrerer ingen andre oplysninger om dig end ovenstående.

 

 

Videregivelse af oplysningerne:

Mandskoret står inde for, at dine personlige data hverken sælges eller videregives til nogen andre. Billeder lægges først ud på foreningens hjemmeside efter indhentet skriftlig tilladelse fra dig.

 

Opbevaring af dine oplysninger:

Dine personoplysninger opbevares så længe du er medlem af foreningen og bliver slettet senest tre måneder efter at du har meldt dig ud.

For kordirigenten opbevares data, så længe, det er nødvendigt af hensyn til bogføringsbilag og lovkrav om bilag.

Data, som har historisk interesse, antal medlemmer over en årrække, medlemmernes aldersfordeling og lignende kan arkiveres i foreningens arkiv.

 

Loven iøvrigt

 • Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og skal bede dig om at kontakte formanden, hvis du vil gøre brug af disse.
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slette oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vore lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 • Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Mandskoret Sønderborgs privatlivspolitik er tilgængelig på korets hjemmeside.