Få et overblik

Starten

Mandskoret "Sønderborg" blev startet ved et hyggeligt kaffebord, hvor Niels Ditlev udkastede den tanke, at Sønderborg burde have et mandskor.
Resultatet blev, at koret startede den 3. november 1921 på Krigsinvalideskolen, der dengang havde til huse i den nuværende Hærens Sergentskole. Korets første medlemmer var udelukkende elever og funktionærer ved invalideskolen. Niels Ditlev blev korets første formand.

Foreningens formål blev "at indøve firstemmig sang for mandskor, samt ved koncerter og andre arrangementer, udflugter og ugentlige sammenkomster at give sine medlemmer og publikum god og behagelig underholdning."

Den 22. januar 1922 afholdtes den første generalforsamling. Koret fik sit navn, og man godkendte lovene.

Fane og banner

Ved et lykketræf var en af sangerne, J. Fournaise, der var læser af "Dansk Familie Blad", så heldig at vinde en pragtfuld fane i en gættekonkurrence. Den skænkede han mandskoret ved en festlighed den 8. august 1926.

På det tidspunkt var der allerede lagt grund til en fanefond, og et banner var bestilt, så man stod snart med både en fane og et banner. Banneret opbevares nu i Museet på Sønderborg Slot
 

 

Et hæderstegn indstiftes

Ved 10 års-jubilæet indstiftedes et hæderstegn, som man uddelte til sangere, der havde været medlem af koret i 5 eller 10 år. Senere er der uddelt hæderstegn til sangere, som har været medlemmer i op til 70 år.

Velgørenhedskoncerter og julefest for byens ældre

Som en afløser for de tidligere velgørenhedsfester inviteres byens ældre til julefest.
Fra begyndelsen i 1932 har vi hvert år haft den glæde at se mange glade mennesker til disse fester.

 

I en årrække gennemførte MKS velgørenhedskoncerter. Vi gik aldrig forgæves, når vi bad om bistand. Hele indtægten gik selvfølgelig ubeskåret til hjælp for fattige og syge medborgere.

Der har været arrangeret velgørenhedsfester med store orkestre, korsang, solosang, solodans og kvadrilledans, oplæsning, recitation og meget andet.

 

Så kom krigen

Lige op til foråret 1940 dalede antallet af sangere noget. Denne nedgang skyldtes forflyttelse og bortrejse. Således havde man ved april måneds begyndelse faktisk kun en fast stab på 15 - 16 sangere.

Med den 9. april 1940 skete der en ændring. De sangere, der da var med, enedes om, at der skulle agiteres for tilgang af nye sangere. Der indrykkedes en annonce i aviserne om, at man optog danske mænd, der havde lyst til at synge i mandskor. Tilstrømningen blev stor. En overgang under besættelsen var der 54 sangere.

 

Befrielsens time slår

Da vi nærmede os foråret 1945, svandt det lidt efter lidt i sangerskaren. Et enkelt af vore medlemmer var arresteret af tyskerne og ført til en koncentrationslejr i Tyskland. Andre sangere var gået "under jorden". Mange andre var med i det illegale arbejde, hvilket viste sig den 5. maj, da de dukkede op i frihedskæmpernes rækker.

50-ernes begyndelse
Et mindste antal sangere oplevede koret i begyndelsen  af 50-erne, hvor medlemstallet var så lavt, at der ikke blev indøvet korsang, når sangerne mødtes. Efter en trængselsperiode voksede medlemstallet, og aktiviteterne kunne igen tages op efter korets egentlige formål.
 
 

75 års jubilæet

MKS kunne i 1996 fejre sit 75-årsjubilæum. Jubilæumsåret indledtes med en korrejse til Sverige.

Årets højdepunkt blev selve jubilæumsdagen, den 3. november. Den startede om formiddagen med reception på Sønderborg rådhus, hvor borgmesteren holdt tale.

 

Om eftermiddagen var der jubilæumskoncert, hvor der var inviteret 4 andre kor. Ved koncerten, afholdt på Sønderborg Handelsskole, præsenterede vi for første gang vor nye kendingssang, MKS - marchen. Det er Gøngemarchen af Kai Norman Andersen og med ny tekst af Ib Bergen (2. tenor i MKS)