Vi er stadig på vejDansk Sanger-Forbunds Landsstævne

den 28. og 29. maj 2010

Det blev lidt af en opgave for MKS. Ingen havde forestillet sig, hvilket stort puslespil der skulle samles, før et sådant arrangementet var klar til afvikling.  Takket være fælles indsats af alle MKS-medlemmer og deres familier, lykkedes det at give de 24 mandskor og 442 sangere, som gæstede Sønderborg, et vellykket landsstævne. Det blev et par glade dage med musik og solskin i vor flagsmykkede by.

Fredag den 28. - start med mandskorsang på højt niveau, da Thorshavns Mandskor og mandskoret Vox Aros fra Århus gav koncert i Alsion.

Lørdag den 29. - selve dagen for landsstævnet. Med Sønderborg Garden i spidsen marcherede de 24 kor fra Alsion til Rådhuset. Her bød borgmesteren og formanden for Landsorganisationen Dansk Sanger-Forbund velkommen. Der blev kvitteret med korsang. Efterfølgende fordelte korene sig i den indre by, hvor de på udvalgte steder underholdt på skift.

Om eftermiddagen dannede Alsion ramme om landsstævnets højdepunkt. Danfoss-orkestret underholdt, og korene gik på scenen. De knap 450 mandskorsangere sang "I Danmark er jeg født" og et potpourri fra "Sommer i Tyrol", så taget på Alsion var ved at løfte sig. Om aftenen var der festmiddag med underholdning og hygge i Frihedshallen på Idrætshøjskolen.

MKS har fået mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende kor.

 

90-års fødselsdag, den 3. november 2011
I et kor lever to slags liv: det indre, som leves mellem medlemmerne hver gang vi synger sammen eller er sammen om sociale begivenheder. Det ydre liv, som kommer ud over rampen, hver gang koret optræder.

Trods alt det positive ved fællesskabet i hverdagens sangtræning, sorg og fest, så er det en nødvendighed at træde frem på scenen og lade korsangen blive hørt og bedømt af andre.

Både korets indre liv og et interesseret publikum har båret Mandskoret Sønderborg frem gennem nu 90 år.

Vore ægtefæller bliver også en del af holdet, der gør det levende og sjovt at synge i Mandskoret.

Vort kor er på mange måder det samme kor, som blev startet i 1921. Knyttet til traditioner, men alligevel med ståsted i den nutid, vi er en del af. Repertoireudvalget tegner i høj grad linjerne i det nutidige arbejde, hvor dirigenten spiller en meget væsentlig rolle.

 

Vore dirigenter

Det var og er dirigenterne, der præger det sanglige arbejde. Korets ydeevne optimeres ved dirigentens indsigt og inspirerende indsats. Repertoiret udvælges i tæt samarbejde mellem dirigent og et udvalg.  Den første dirigent var mellemskolelærer L. Thomsen. Siden 2007 står Helle Damkjær så for direktionen af MKS. Hun er således den 15. dirigent i korets lange historie. Med udgangen af 2014 sluttede otte års givtigt samarbejde med Helle Damkjær, otte års arbejde, der bragte os vidt omkring både sangligt og geografisk. Fra international sangkonkurrence i Krakow, Polen til det daglige arbejde i øvelokalet. Et nyt samarbejde er nu indledt med Jens Bauer.   

 

 

MKS formænd

Gennem 90 år har der været 12 formænd. Den første, Niels Ditlev,

startede også koret. Han udnævntes til korets første æresmedlem.

I 1999 indtræder Ove Aagaard som nr. 11 i rækken, og i 2011 er valgt

Carsten Hauerberg.

 

 

Epilog

Mandskoret ”Sønderborg” lever og har det godt. Vi er et kor i bevægelse.

Korrejser og studieture er vigtige elementer i korets liv. Korets sanglige

formåen højnes, og inspiration til det videre arbejde bringes hjem.

Seneste korrejse/studietur gik i 2014 til Krakow i Polen, hvor koret deltog
i 5. internationale korfestival som konkurrencedeltager.


Med respekt for den tradition og det arbejde mange sangere før os har

grundlagt og udført, søger vi nye udfordringer og opgaver i tiden,
der kommer.

 

Det samlede Landsstævnekor og Danfoss - orkesteret