Koret består af ca. 40 medlemmer, som øver torsdag aften klokken 19 -21. Vi mødes på AGS, det tidligere Amtsgymnasium. I år er der 30 øvedage. Koret er tilknyttet

Dansk Oplysnings Forbunds aftenskole.

Der synges i fire stemmer: 1. tenor, 2. tenor, 1. bas og 2. bas.

Dirigenten indplacerer nye sangere i stemme efter en sangtest, som finder sted umiddelbart efter, at et nyt medlem er mødt op til sang første gang.


Nye medlemmer

Hvis du er interesseret, har mere end en tone i livet, kan lide at synge og har lyst til at udvikle dit sangtalent blandt engagerede sangere, er du velkommen til at besøge os på vor øveaften. Det er ganske uforpligtende. Du kan også kontakte korets formand eller dirigent, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Idé & Formål

Ifølge korets love er foreningens formål at indøve flerstemmig sang for mandskor, medvirke ved nationale og velgørende sammenkomster samt styrke kammeratskabet.


Repertoire

Mandskorets repertoire spænder vidt. Vi bevæger os i sang lige fra fædrelandssange og salmer til den mere lette genre som viser, musicals m.m. - og der kommer hele tiden nye sange til.


Organisation

Mandskoret "Sønderborg" er opbygget som en forening med en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Koret har nedsat forskellige faste udvalg: repertoireudvalg, rejseudvalg og aktivitetsudvalg. Er der specialopgaver, nedsættes udvalg ad hoc.


Aktiviteter

Koret deltager i flere store arrangementer i årets løb. Faste punkter i kalenderen er forårskoncerten på Alsion, julekoncerten i Christianskirken og et julearrangement for byens ældre. Også ældrecentre glæder vi med vores sang. Herudover deltager koret i invitationskoncerter fra firmaer og foreninger m.m. Der arrangeres foruden koncerterne en aften med skydning samt sankthansfest. Hvert 2. - 3. år arrangeres en kombineret korrejse og studietur, hvortil ægtefæller også er velkomne.

August 2013


Kunne du tænke dig at være med? 


Kontaktpersoner