Afholdt Generalforsamling 2019

D. 7. marts afholdt Mandskoret Sønderborg den årlige generalforsamling. Et af punkterne var "Vedtægtsændringer". Der var forslag om en del ændringer. Da vi samtidig havde problemer med fremviseren på AGS, valgte vi efter at have nået 5 punkter på dagsordenen at suspendere generalforsamlingen og genoptage den d. 7. april. - I løbet af aftenen lykkedes det at få taget et nyt foto af Mandskoret.

Der var genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det blev endvidere besluttet, at etablere et "Repertoireudvalg", som skal komme med forslag af sange til dirigenten. 

Desuden blev der uddelt "Broderbrev" til 2 nye sangere, samt uddelt årsmedaljer og mødekrus til den sanger, der har været mødt frem flest gange i løbet af året.