Sangernes fordeling på stemmer

 

1. tenor

2. tenor

                     

          Erik Brag              

Hans Jørgen Christensen

Kjeld Hansen
Stig Hansen 

Kaj Baggersgard

Carsten Hauerberg

Niels Vandel Jensen

  Anton Mortensen    

     Hans Schmidt    

Ove Solvang

Jørgen Rexen Thomsen

 

 

   

   Ove Aagaard  

Ib Bergen

Hans Jørgen Jørgensen    

Willy Lorenzen

  Kjeld Møller

Helge Paulsen

                 

1. bas

2. bas

 

 

 

    Erik M. Jensen

Aage Johannsen
Bent Mikkelsen

Tage Brøndum

Werner Petersen
Lasse Svanberg

Thorleif B. Vinther

Helge Nygaard

 

 

 

    

 

          

Kai Hansen

      Ejnar Mikkelsen       

Per Plambeck 

Jørgen Rye

Jacob Clausen