Sangernes fordeling på stemmer

 

1. tenor

2. tenor

                     

          Erik Brag              

Hans Jørgen Christensen

Kjeld Hansen
Stig Hansen 

Kaj Baggersgard

Carsten Hauerberg

Niels Vandel Jensen

  Anton Mortensen    

     Hans Schmidt    

Ove Solvang

Jørgen Rexen Thomsen

 

 

   

   Ove Aagaard  

Ib Bergen

Hans Jørgen Jørgensen    

Willy Lorenzen

  Kjeld Møller

Helge Paulsen

                 

1. bas

2. bas

 

 

 

    Erik M. Jensen

Aage Johannsen
Bent Mikkelsen

Egon Petersen

Werner Petersen
Lasse Svanberg

Harlev Thesbjerg

Thorleif B. Vinther

 

 

 

    

 

     Frede Amtoft      

Kai Hansen
 Sven Larsen

      Ejnar Mikkelsen       

Per Plambeck 

Jørgen Rye

Christian Sørensen

 

               

 

 

Formand Carsten Hauerberg. Publikum bydes velkommen til "Syng sommeren ind 2015" i Tørreladen på Cathrinesminde Teglværksmuseum.