Henrik redigerer lydfil.

Klar til afsendelse for godkendelse i Krakow.